Personopplysninger

Denne nettsiden er drevet og eiet av:
proESS AS
Org.nr: 914775493 

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Her finner du informasjon om hvordan proESS bruker kundens personopplysninger i forbindelse med kjøp av tjenester. 

Personopplysninger

Kunden skal ha en klar forståelse av hvilke personopplysninger som benyttes av proESS og disse opplysningene skal benyttes for å sikre kundens prosjekteringsbehov. 

 

Du kan be om innsyn i de personopplysninger proESS har om deg. Du kan også kreve at proESS
retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Regnskapsloven begrenser denne retten gjennom de rettslige forpliktelser som kan ha betydning for eventuelle rettskrav.

Ved aktivt opphør av kundeforholdet fjernes opplysningene når våre krav til lagring opphører (13 år etter prosjekteringen er avsluttet)

Ved nødvendig involvering av en tredjeparts samarbeidspartner for å sikre kundens behov vil proESS kreve kundens samtykke for å dele personopplysninger. proESS vil styre en slik prosess på en måte som gjør at kundens opplysninger ikke kommer på avveie.

Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til våre medarbeidere og samarbeidspartnere som har behov. De som har tilgang har signert taushetserklæring. Data lagres på sikre servere.

Kundens interesse for å benytte tjenester av proESS danner grunnlaget for å benytte kundens personopplysninger. proESS ivaretar offentligrettslige plikter og trenger derfor kundens personopplysninger.

Opplysninger proESS oppbevarer i forbindelse med bestilling av tjenester:

 • Navn

 • Telefonnummer

 • Privatadresse

 • Adresse og gårdsnr/brnr for tiltaket

 • E-postadresse

 • Kommunikasjon via epost.

 • Annen form for skriftlig kommunikasjon

Opplysninger proESS oppbevarer i forbindelse med inngått avtale:

 • Kredittopplysninger

 • Korrespondanse knyttet til samarbeidet

 • Opplysninger om sivilstand

 • E-post kommunikasjon

Bruk av informasjonskapsler på nettsiden
proESS bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne tilby de tjenestene og funksjonene som er på nettsiden vår, og for å kunne forbedre brukeropplevelsen.

Google Analytics
Vi samler inn statistikk om hvordan nettstedet vårt blir brukt, slik at vi vet fra hvilke kanaler brukerne våre kommer ifra og videre hvilke undersider de liker å gå inn på.