top of page

Om oss

Arkitekt- og ingeniørkontoret proESS tilbyr plan- og reguleringsarbeid, arkitekt- og ingeniørtjenester og konsulentbistand.

Med bred kompetanse vurderes ønsker og muligheter opp mot regelverk og tomtens beskaffenhet.
proESS bistår profesjonelle utbyggere, entreprenører, byggmestre og privatkunder.
Vi har lang erfaring og arbeider tett med våre kunder og har samarbeid med gode aktører på de
tjenestene som vi ikke utfører selv. På den måten kan vi levere en komplett pakke, alt etter behov.
proESS er til enhver tid involvert i prosjekter av ulike størrelser – fra tilbygg/ påbygg, garasjer, naust, hytter, eneboliger og flermannsboliger, til større boligkomplekser, industri, næringsbygg, plan og regulering.


Vi skal levere høy kvalitet og har god gjennomføringsevne innen avtalt tid og pris.
proESS har hovedkontor i Ålesund og avdelinger i Åndalsnes og Skjåk.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat vedrørende dine prosjekter.

Plan- og
reguleringsarbeid

proESS starter gjerne en planprosess med befaring på tomt og vurderer muligheter i forhold til kundens ønsker. Her må en foreta en rekke utredninger, blant annet ift. nødvendig lekeareal, infrastruktur, naturmangfold, friluftsinteresser med mer.


Medvirkning er ett nøkkelord i slike prosesser der både kommunen, naboer, grunneiere og andre myndigheter og instanser får anledning til å uttale seg. Reguleringsplanen godkjennes til slutt i kommunestyret.


Planprosessen kan ta både ett og to år, da en her er avhengig av flere politiske behandlinger og høringer.

Se hvordan prosessen er i nedenforstående figur:

Planprosess forklaring

Kontakt Sindre for spørsmål vedr. plan- og reguleringstjenester.

proESS ikon plan.png
Plan
Arkitekt- og
Arkitekt- og 
ingeniørtjenester

• Befaring

• Mulighetsstudie

• Skisseforslag

• Tomtedeling

• Byggesøknadstegninger 1:100

• Byggesøknader

• Situasjonsplan

• Fradelingssøknader

• Energiberegning og -merking

• Brannprosjektering

• Arbeidstegninger

• Illustrasjonsplan

• Statiske beregninger

• Teknisk rådgivning

• Plan og regulering

• Terrengsnitt

• Betongprosjektering

• Uavhengig kontroll tkl. 1

• Seksjonering

• Prosjektledelse

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2, innen arkitekturprosjektering, konstruksjonssikkerhet og ansvarlig søker.

Arkitekturprosjektering: I dette ligger arkitektonisk utforming av byggverk. Det kan være utforming/ prosjektering av hytter, eneboliger, flermannsboliger og andre bygninger som boligblokker, kontor og forretningsbygg, barnehage- og skolebygg etc. (inntil 5 etasjer). En del av våre oppdrag er likeså tilbygg og påbygg av byggverk.

Ansvarlig søker: proESS kan bistå med byggesøknaden og stå som ansvarlig søker for tiltak til og med tiltaksklasse 2. Småhus som eksempelvis eneboliger og mindre flermannsboliger plasseres oftest i tiltaksklasse 1.

ANDRE KONSULENTTJENESTER

  • Beregning statikk ved ombygging av bygninger.

  • Oppfølging ift. saksbehandlingsforskrift/ byggesaker.

  • Vurderinger av kundens ønsker ift. ønsket utbygging av ett område eller tomt – opp imot gjeldende regelverk.

  • Koordinering av større byggesaker med flere involverte konsulenter.

  • Mye annet – ta kontakt!

Kontakt Svein Olaf for spørsmål vedr. arkitekt- og ingeniørtjenester

proESS ikon arkitekt strek bruk2.png
konsulentbistand
Uavhengig kontroll

Plan- og Bygningsloven stiller krav til uavhengig kontroll i byggesaker. Forskriftskravet, som man finner i Saksforskriften SAK10, er formulert slik at uavhengig kontroll skal omfatte fuktsikring av søknadspliktige våtrom i alle boliger.

I nye boliger skal også klimasjiktets luftetthet kontrolleres, dette kontrolleres ved trykkprøving av ferdig bygg.

 

Vi i proESS tar på oss oppdrag innenfor uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1. Dette innebærer fysisk kontroll av fuktsikring i våtrom på byggeplass og kontroll av at det foreligger kvalitetssikringssystem hos den utførende aktør, og at dette er fulgt.

Kontroll av klimaskjermens lufttetthet gjennomføres ved at resultat fra trykktest er tilfredsstillende iht. krav i teknisk forskrift og evt. energiberegning/varmetapsberegning. Den utførende aktør sine rutiner ifmb. trykktest kontrolleres også. 

Ved utført kontroll utarbeides det en enkel rapport som kan vedlegges boligens FDV-dokumentasjon.

 

Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud! 

Tiltaksklasse 1: Våtrom og lufttetthet i boliger
Priser fra kr 7500 eks. mva. (1-3 våtrom)
Vi tilbyr gode rammeavtaler på uavhengig kontroll.
Kontakt John for pristilbud på uavhengig kontroll i Ålesund og omegn.
Kontakt Svein Olaf for pristilbud på uavhengig kontroll i Åndalsnes og omegn.

vask på badet
proESS ikon uavhengig ikon bruk.png
Ansatte
Ansatte
Sindre Øen
Daglig leder
E-post:
sindre@proess.no
Tlf:
934 41 312
Sindre Øen
Heidi Tessem
Administrativ leder
E-post:
heidi@proess.no
Tlf:
905 12 210
141874274_1934727280019517_5464580982499
Maria H. Skylstad
Arealplanlegger
E-post:
maria@proess.no
Tlf:
951 27 976
Maria H. Skylstad
Bjørn Bendixen Leinebø
Arealplanlegger
E-post:
bjorn@proess.no
Tlf:
915 44 422
Bjørn Bendixen Leinebø
John Bergsnes
Bygningsingeniør
E-post:
john@proess.no
Tlf:
957 61 630
John Bergsnes
Kim Andre Sommervold
Arealplanlegger
KIM.jpg
Bartek Kugler
Sivilarkitekt MNAL
E-post:
bartek@proess.no
Tlf:
402 36 799
Bartek2.jpg
Tom-Erik Jansen
Bygningsingeniør
Tom Erik Jansen bilde.jpg
Mariann Sæbø
Bygningsingeniør
Avd. Åndalsnes 
E-post:
mariann@proess.no
Tlf:
454 24 550
Mariann Sæbø
Svein Olaf Stensland
Faglig leder
Avd. Åndalsnes
E-post:
svein@proess.no
Tlf:
909 92 268
Svein Olaf Stensland
Remi Andre Aamodt
Bygningsingeniør
Avd. Skjåk
E-post:
remi@proess.no
Tlf:
922 79 458
Remi Andre Aamodt
Sindre
Svein Olaf
Espen
John
Remi
bottom of page