top of page

2017 – Et spennende år for proESS

2017 er snart forbi og kan oppsummeres som et produktivt, spennende og lærerikt år i proESS. Daglig leder Sindre Øen og faglig leder Svein Olaf Stensland kan fortelle om mange spennende prosjekter, nyansettelser og nye fagområder. Med sine dyktige ansatte og fornøyde kunder styrker proESS fotfestet i markedet og kan realisere stadig flere byggedrømmer.
– Alle våre ansatte har bidratt til at 2017 har blitt et godt og produktivt år, sier Øen.
Vi ser mulighetene i ditt prosjekt

proESS sin kundegruppe er en sammensetning av husleverandører, byggmestere og firmaer i huskjeder på den ene siden, og privatpersoner på den andre. – De fleste av våre prosjekter er oppdrag fra faste kunder, samtidig som vi opplever en jevn tilvekst av nye kunder, sier Stensland videre. – Dette gjelder også for privatpersoner som har mindre og mellomstore reguleringsplaner eller skal i gang med realisering av husdrømmen sin.

 

Dersom du har en eiendom som du ønsker å utvikle eller omregulere, ta gjerne kontakt med Sindre Øen på e-post: sindre@proess.no eller tlf. 934 41 312.

 

Eller har du andre spørsmål vedr. arkitekt- og ingeniørtjenester, ta gjerne kontakt med

Svein Olaf Stensland på e-post: svein@proess.no eller tlf. 909 92 268.

 

Vi i proESS kan bistå med å se mulighetene og potensialet i din eiendom og vurdere dine ønsker opp mot regelverk og byggetekniske faktorer.

Oppdrag utenom det vanlige på Bjorli

Hovedtyngden av våre prosjekter i 2017 har vært via våre faste lojale kunder, som har bidratt stort innenfor våre vante arbeidsfelt. I tillegg til dette har proESS bidratt i mange andre spennende prosjekter, forteller Øen.

 

I forlengelse av regulering av et nytt hyttefelt, der Mørelaft AS er utbygger, innledet vi samarbeidet med Aslak Enstad vedr. utarbeidelse av reguleringsplan for klatreparken Høyt & Lavt Bjorli. Les mer om klatreparken her: https://hoytlavt.no/bjorli. Vi har også omdisponert en gammel låve til å bli et forsamlingshus hvor opptil 150 personer kan hygge seg i lukket lag.

 

Se hvordan Bjorlivolden Låve har blitt her:

https://www.facebook.com/Bjorlivolden-L%C3%A5ve-p%C3%A5-folkemunne-kalt-upp%C3%A5-Volle-720799131448657/

Et dyktig og oppdatert team 

– Vi har en effektiv stab som mestrer sitt fag utmerket, samarbeider godt og deler av sin kunnskap og erfaring, forteller Øen. De daglige diskusjonene på kontoret og samspillet av ulik spisskompetanse blant de ansatte er gull verdt.

 

For å yte det beste for våre kunder, er det viktig for oss å være oppdatert på hvordan trendene forandrer seg og påvirker boligutviklingen. Eksempelvis bygges det nå flere lavblokker og leilighetskompleks enn før.

 

– Det vi er mest fornøyd med at vi har klart å styre driften på en slik måte at vi til enhver tid har hatt tilstrekkelig med oppdrag gjennom hele året, sier Stensland. – Det betyr mye for oss at vi har nok arbeid til alle våre ansatte og at vi kan være en forutsigbar arbeidsplass.

 

– Som følge av økt aktivitet hos oss har vi valgt å ansette en ny ingeniør fra januar 2018, som skal jobbe med arealplanlegging, mulighetsstudier og situasjonsplaner, sier Øen.

 

proESS ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et spennende nytt år! Vi gleder oss til å se hva 2018 vil bringe!

bottom of page