top of page

Gaselle 2019 - proESS

På første mulige år siden oppstarten i 2015 har proESS AS kommet på Dagens Næringslivs Gaselleliste. Bakgrunnen er at følgende kriterier er oppfylt:

•    Levert godkjente regnskaper
•    Minst doblet omsetningen over fire år
•    Omsetning på over en million kroner første år
•    Positivt samlet driftsresultat
•    Unngått negativ vekst
•    Vært aksjeselskap

 

20191203_135821.jpg
Godt fornøyde gründere

proESS har i dag hovedkontor i Ålesund og avdelinger i Åndalsnes og Fredrikstad. Antall ansatte er i dag oppe i 9 personer og kundene er utbyggere, entreprenører, byggmestre og private.

 

Sindre Øen og Svein Olaf Stensland som er gründerne og aksjeeierne er godt fornøyd med utmerkelsen. De mener dette er som følge av kompetente ansatte og mange lange arbeidsuker.

proESS vokser seg inn i nye lokaler

proESS håper å fortsette veksten når de tidlig i 2020 flytter inn i nytt hovedkontor i Brusdalsvegen 20.

- Vi har på mange måter vokst oss ut at de gamle lokalene og i de nye lokalene kan man huse flere ansatte, og i tillegg står vi som en av eierne av bygget, sier daglig leder Sindre Øen.

 

proESS AS hadde i fjor en omsetning på 13,1 million kroner og har siden oppstarten hatt en vekst på 188,6%. Dette gjør de til en av 41 gasellebedrifter i Ålesund kommune. Totalt er det 3484 gasellebedrifter i landet.

bottom of page